Kontraktowańie œwiadczeń 2009
o nas
wiadomości
ubezpieczony
świadczeniodawca
linki
nasza strona
gdzie się leczyć
Narodowy Fundusz Zdrowia - Informator
Biuletyn Informacji Publicznej
o nas :: Sylwetki


Zygmunt Klosa
Dyrektor Śląskiego OW NFZ w Katowicach

Lekarz - specjalista I stopnia z chirurgii ortopedycznej i traumatologii oraz II stopnia z rehabilitacji medycznej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uczestnik seminariów dotyczących ochrony zdrowia oraz systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Doktorant Śląskiej Akademii Medycznej, autor wystąpień na Śląskich Sympozjach Tkanki Kostnej, członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
W latach 1994-1998 był radnym RM w Siemianowicach Śląskich. Począwszy od 1998 roku pełnił funkcję radnego Sejmiku; do 2002 roku wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. Wykładowca na studiach podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

Drogę zawodową rozpoczynał w Siemianowicach Śląskich kolejno jako stażysta, młodszy asystent, asystent, a następnie zastępca kierownika Przychodni Międzyzakładowej przy KWK Siemianowice. W latach 1996-2000 piastował stanowisko dyrektora naczelnego SP ZOZ Siemianowice Śląskie, p.o. ordynatora oraz ordynatora oddziału rehabilitacji narządu ruchu. W latach 2000-2003 był dyrektorem Departamentu Medycznego w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych, naczelnikiem Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej i przewodniczącym komisji konkursowych w latach 2003-2006. W 2006 roku objął stanowisko koordynatora ds. rehabilitacji w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich i funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Żonaty, córka Patrycja.
Zainteresowania: rehabilitacja, ortopedia i medycyna sportowa; systemy ochrony zdrowia, piłka nożna, tenis i narty.


Marcin Pakulski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ

Lekarz - pulmonolog, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu o specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia na Politechnice Częstochowskiej.

W 1995 roku podjął pracę w Zespole Szpitali Miejskich SPZOZ w Częstochowie, gdzie w latach 1995-2003 pracował kolejno na stanowisku młodszego asystenta i asystenta.
Następnie objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Częstochowy. Od 2004 roku pełnił funkcję dyrektora naczelnego SPZOZ w Lublińcu, a w 2007 został dyrektorem naczelnym SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Żonaty.
Zainteresowania: historia Polski, turystyka, motoryzacja; patent sternika jachtowego.


Dorota Suchy
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ

Magister ekonomii, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Odbyła liczne kursy i szkolenia między innymi w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, controllingu, szacowania nieruchomości.
W latach 1979-1999 pracowała w Katowickim Kombinacie Inżynierii Miejskiej w Katowicach i w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej w Katowicach.

W sierpniu 1999 roku podjęła pracę w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od kwietnia 2000 roku do paĄdziernika 2006 roku pełniła tam funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych.

Mężatka, dwoje dzieci - syn i córka.
Zainteresowania: muzyka, literatura, turystyka rowerowa.


 Janusz Markowicz
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Śląskiego OW NFZ - Kierownik Wydziału

ur. 01.01.1949r
miejsce urodzenia: Sosnowiec
stan cywilny: żonaty

Wykształcenie wyższe:
mgr pedagogiki pracy i ekonomii - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wykształcenie uzupełniające:
Wydział Ekonomiki Społeczno-Gospodarczej - Akademia Nauk Społecznych w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Kolegium Zarządzania Jednostkami Ochrony Zdrowia
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach - Zarządzanie Projektem Europejskim
Kurs Państwowy na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa w Warszawie
Kurs Syndyków i Likwidatorów Przedsiębiorstw w Krakowie
Aplikacja służby cywilnej - zakończona egzaminem końcowym

Przebieg pracy zawodowej:
1983-2000Dyrektor Zakładu - Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
2001 Dyrektor ds. organizacyjnych - Towarzystwo Finansowe "Silesia" w Katowicach
2002 Członek Zarządu ds. Oddziałów i Zamiejscowych Jednostek Organizacyjnych
- Śląska Regionalna Kasa Chorych w Katowicach
2003-2007 Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych - Śląskiego OW NFZ w Katowicach
2007-2008 Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny "Unimed" Sp. Z o.o. w Dąbrowie Górniczej
2008- do nadal  Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych - Śląskiego OW NFZ w Katowicach

Języki obce: język rosyjski, język niemiecki

Zainteresowania: Turystyka, narciarstwo, strzelectwo.


« wstecz      
 
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13, tel. (032) 735 17 00 © Narodowy Fundusz Zdrowia 2003